لذت بردن از به اشتراک گذاری متقابل از محتوا و اطلاعات با استفاده از LG LED هوشمند تلویزیون * Wi-Fi مستقیم بدون اتصال به شبکه.

ما در این ویدیو به شما نشان میدهیم چه جوری محتوا و اطلاعات را از گوشی به تلویزیون به اشتراگ بزارید.