کولر گازی سامسونگ مدل good 1

اسپلیت و کولر گازی سامسونگ مدل good 1 (گود وان) در مدلهای سرد تک و سرد و گرم با طراحی خاص سه وجهی جدید سامسونگ می باشد. طراحی پنل های سه وجهی جدید سامسونگ با فن بزرگتر و پره های بیشتر باعث ایجاد گردش هوای بیشتر ( مکش و دهش بیشتر هوا ) شده و پرتاب باد را تا 14 متر افزایش می دهد.

کولر گازی سامسونگ مدل good 1 در ابتدا با بکار گیری از حالت خنک کنندە ی سریع هوا را خنک نمودە بعد در حالت راحت قرار گرفتە دمای هوای مورد پسند شما را بدون احتیاج بە روشن و خاموش کردن کولر گازی حفظ کردە امکان بیرون اوردن و پاک کردن Easy filter بدون نیاز بە قاب های بدنە راحت برای استفادە کنندە امکان پذیر است فیلتر Easy بر روی دهانە مکش دستگاه دارای پوشش تعبیە آنتی باکتریال بوده و باعث تصفیە هوا از الودەگی ها غبار موجود در هوا و مواد الایندە حساسیت زا میشود کولر گازی good1 سامسونگ بدون نیاز بە هیچ گونە تنظیم دستی بە صورت اتوماتیک هوای داخل محیط را متعادل میسازد.