داکت اسپلیت کانالی جنرال گلد 30 هزار اینورتر دار

ظرفیت : 30 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فاز

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه گری

تلگرام بانه آنلاین