داکت اسپلیت کانالی بوش 30 هزار اینورتر دار

ظرفیت : 30 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فا

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه بوش