داکت اسپلیت کانالی 30 هزار گلد

دو قسمت : هواساز یا یونیت داخلی کندانسور یا یونیت خارجی
تهویه همزمان چند فضا
مورد استفاده در مناطق گرمسیری تا دمای 54 درجه
امکان استفاده جهت گرمایش با نصب کویل آب گرم
مجهز به فیلتر قابل شستشوی ضد قارچ