داکت اسپلیت کانالی 24000 و کم مصرف A

– ظرفیت سرمایشی و گرماییشی 24000

– فیلتر بهداشتی و ANTI FUNGUS

– کاربرد خانگی با برق تک فاز

– برچسب مصرف انرژی A

– گاز مصرفی R-22

تلگرام بانه آنلاین