داکت اسپلیت کانالی 48000 با گرید انرژی A

– ظرفیت سرمایشی و گرماییشی 48000

– فیلتر بهداشتی و ANTI FUNGUS

– خنک سازی بالا با برق سه فاز

– برچسب مصرف انرژی A

– گاز مصرفی R-22