داکت اسپلیت کانالی 60000 فوق کم مصرف

– ظرفیت سرمایشی و گرماییشی 60000

– فیلتر بهداشتی و ANTI FUNGUS

– خنک سازی بالا با برق سه فاز

– برچسب مصرف انرژی A

– گاز مصرفی R-22