داکت اسپلیت کانالی ویوا 60 هزار

ظرفیت : 60 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فا

نوع موتور : دو فن

سازنده :کارخانه مدیا