داکت اسپلیت کانالی جنرال گلد 36 هزار

ظرفیت : 36 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فا

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه گری

تلگرام بانه آنلاین