داکت اسپلیت کانالی جنرال گلد 36 هزار اینورتر دار

ظرفیت : 36 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فاز

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه گری