داکت اسپلیت کانالی 30 هزار گری

ظرفیت : 30 هزار

نوع گاز : R410

نوع برق : ساختمانی تک فا

نوع موتور : تک فن

سازنده :کارخانه گری